Údržba a čištění fasád

Údržba a čištění fasád a vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů weber therm

Údržba fasád a zateplovacích systémů ETICS

Údržba spočívá především v pravidelných kontrolách přirozeného stárnutí fasády. Důležitou podmínkou je, aby vnější souvrství fasády bylo vodotěsné v ploše, ale i v místech napojení na konstrukce zabudované do fasády jako jsou výplně otvorů, parapetní plechy, oplechování atiky, kotvy zábradlí, kotvy pro dešťové svody, kotvy pro konstrukce antén a jiné. Důležité je provádět ve správný okamžik odpovídající údržbu. Jde o čištění fasády od nečistot, řas a plísní, provádění udržovacích a ochranných nátěrů, opravy drobných poškození a poruch, případně řešení celoplošné sanace. Vzhledem k různým vnějším vlivům a typům prostředí doporučujeme omytí fasády tlakovou vodou s fasádním čisticím prostředkem, popř. aplikaci odstraňovače řas, mechů a lišejníků v periodě každé 2 roky.

Údržba čištěním

Při zašpinění ploch je možno provádět čištění teplou tlakovou vodou, případně za použití fasádního čisticího prostředku (E709). V případě biotického napadení doporučujeme před čištěním tlakovou vodou napadené plochy ošetřit odstraňovačem řas, mechů a lišejníků (V003). Použití odstraňovače je třeba provádět v souladu s postupem doporučeným v technickém listu výrobku. Čištění zašpiněných ploch je nutno provádět v příznivých klimatických podmínkách. Obecně platí že, minimální teplota okolního vzduchu a povrchu fasád při provádění čištění musí být +5°C. Nastavení tlaku a teploty vody musí být v souladu s typem použité povrchové úpravy, aby nedošlo k jejímu porušení. Rovněž závisí na zašpinění povrchové úpravy. Maximální teplota čistícího roztoku nesmí být vyšší než + 40 °C aby nedošlo k porušení povrchu.

Údržba ochranným nátěrem

Ochranný nátěr doporučujeme provádět po maximální době 15 – 25 roků od nanesení povrchové úpravy, dojde tím ke zvýšení odolnosti povrchu fasády. Nátěry se provádějí podle podmínek uvedených v technickém listu daného materiálu na předem očištěný a odmaštěný podklad. Ochranný nátěr musí svým složením odpovídat složení původní povrchové úpravy. Pro použití jiných nátěrů je nutná konzultace s technickým pracovníkem firmy Weber. Nátěr je možno provádět i v případě požadavku změny barevnosti objektu za stejných podmínek jako u ochranného nátěru.

Najděte si nejbližšího prodejce nabízející materiály Weber, vybírat můžete z více než 2 000 prodejních míst.