ETICS weber therm clima mineral / E mineral

ETICS_weber_therm_clima_02.jpg

Inovační, vysoce aktivně prodyšný, vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití speciálních polystyrénových izolačních desek EPS-F CLIMA, EPS-F CLIMA Sd, EPS-F CLIMA Sd plus a desek nebo lamel z minerální vlny. Povrchovou úpravou zateplovacího systému jsou tenkovrstvé omítky weber.min, weber.pas silikát, weber.pas silikon, weber.pas extraClean, weber.pas aquaBalance, weber.pas extraClean active.

POUŽITÍ

Ke zlepšení tepelné ochrany stávajících budov, novostaveb a rekonstrukcí.

VÝBĚR BAREVNÉHO ODSTÍNU

Na osluněné plochy je povoleno používat pouze odstíny s luminiscenční referenční hodnotou HBW nejméně:

 • 30 - pro omítky weber.minweber.pas silikátweber.pas extraClean,
 • 25 - pro omítky weber.pas silikonweber.pas aquaBalance

Fasády s tmavšími barvami vstřebávají více tepla než fasády se světlejšími barvami.

Tmavší odstíny způsobují větší namáhání povrchových vrstev fasády a tím rychleji stárnou.

Použití tmavých barev je možné, pokud nebudou použity na více než 10 % celkové plochy fasády, ale pouze jako dekorativní prvek.

SKLADBA ETICS WEBER THERM CLIMA MINERAL / E MINERAL

materiál značení
upevnění 
 weber.therm elastik    LZS 720  
 weber.therm technik    LZS 730  
 weber.therm clima    LZS 750  
 tepelná izolace    
 izolační desky EPS-F Clima, EPS-F CLIMA Sd, EPS-F CLIMA Sd Plus   
 tepelná izolace MW minerální vlna – kolmé vlákno   
 tepelná izolace MW minerální vlna – podélné vlákno TR 15 kPa   
 tepelná izolace MW minerální vlna – podélné vlákno TR 10 kPa   /  (TF PROFI, FKD S, ISOPANEL) 
 dodatečné upevnění – plastové talířové hmoždinky   
 Weber    SD-5, WH P, WH O, WH S, WH SX, PN8, CN8  
 Ejot    Ejotherm STR U, STR U 2G  
    Ejotherm NTK U  
    H1 eco, H3, H4 eco  
 Bravoll    PTH-KZ, PTH, PTH S, PTH SX, PTH X, PTH EX  
 Koelner    T FIX-8M, T FIX-8S, T FIX-8ST, T FIX-8P  
 Fischer    Termofix – CF8  
    Termoz – PN8, 8U, CN8, CS8, SV II eco  
 Hilti    SD-FV, SDK-FV, Helix D 8-FV, SX-FV  
 nastřelovací hmoždinky    XI-FV  
 základní vrstva     
 weber.therm clima    LZS 750  
 armovací tkanina     
 skleněná síťovina    R 117 A 101, weber.therm 117  
    R 131 A 101, weber.therm 131  
 podklad povrchové úpravy    
 weber.pas podklad UNI    NPU 700  
 weber.podklad A    NPA 100  
 povrchová úprava    
 weber.min    
 weber.pas silikát    
 weber.pas silikon    
 weber.pas extraClean    
 weber.pas aquaBalance    
 weber.pas extraClean active    
 nátěry     
 weber.ton akrylát    NFAKR  
 příslušenství k systému    
 soklové profily, vymezovací podložky, spojky, zatloukací hmoždinky   
 rohové profily Al, rohové profily plastové   
 okenní profily – ukončovací, parapetní, s okapničkou   
 dilatační profily   
 ostatní profily   

PŘEHLED POVRCHOVÝCH ÚPRAV

druh   zrnité   rýhované  
tenkovrstvé omítky    jemnozrnné    střednězrnné    hrubozrnné    střednězrnné    hrubozrnné  
velikost zrna    1,5 mm    2 mm    3 mm    2 mm    3 mm  
weber.min  OM115Z    OM120Z    OM130Z    OM120R    
weber.pas silikát  OP215Z    OP220Z    OP230Z    OP220R    
weber.pas silikon  OP315Z    OP320Z    OP330Z    OP320R    OP330R  
weber.pas extraClean  OP715Z    OP720Z    OP730Z    OP720R    
weber.pas aquaBalance  OP815Z    OP820Z    OP830Z    OP820R    OP830R  
weber.pas extraClean active  OP915Z    OP920Z    OP930Z    OP920R    

Pro povrchovou úpravu ETICS se nedoporučuje používat omítky s jemno zrnnou strukturou o velikosti zrna 1 mm.

Pod pastovité omítky se natírá podkladní nátěr weber.pas podklad UNI v 8 základních odstínech. U povrchové úpravy weber.min lze použít weber.podklad A.

 

Požadavky před aplikací

SKLADBA SYSTÉMU

lepicí a stěrková hmota:

weber.therm clima – lepicí a stěrková hmota 
Vysoce prodyšná lepicí a stěrková hmota μ = 14, na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad. Vyrábí se v šedé barvě.

tepelné izolanty:

Desky EPS-F CLIMA Rda – dvoubarevné desky z pěnového polystyrenu – fasádní rozměrově stabilizované, samozhášivé s třídou reakce na oheň E dle ČSN EN 13 501-1.

 • Specifické vlastnosti μ = 10, λD = 0,036 W/mK. Desky jsou příčně perforované.

Desky EPS-F CLIMA Sd – desky z šedého pěnového polystyrenu – fasádní rozměrově stabilizované, samozhášivé s třídou reakce na oheň E dle ČSN EN 13 501-1.

 • Specifické vlastnosti μ = 10, λD = 0,032 W/mK. Desky jsou příčně perforované.
 • Standardní rozměry jsou 1000 ×500mm v tloušťkách od 60 do 160mm.

Desky a lamely z minerálních vláken pro použití v kontaktních zateplovacích systémech, s třídou reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1.

Standardní rozměry:

 • desky 1000×500 mm
 • desky 1000 × 600mm
 • lamely 1200×200 mm
 • lamely 1000×333 mm

výztužná skleněná síťovina:
Skleněná síťovina určená pro použití ve stavebnictví pro zateplovací systémy odolná vůči alkalickému prostředí. Balení v rolích šířky 1 m nebo 1,1 m a délky 50 m.

VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA PODLAD

Podklad vhodný pro zateplovací systém musí být vyzrálý, bez prachu, mastnot, zbytku odbedňovacích a odformovacích prostředků, výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst, bitického napadení a aktivních trhlin v ploše. Podklad pro zateplovací systém nesmí vykazovat výrazně zvýšenou ustálenou vlhkost, ani nesmí být trvale zvlhčován. Doporučeuj se průměrná soudržnost podkladu nejméňě 200kPa s tím, že nejmenší jednotlivá přípustná hodnota musí být alespoň 80kPa. Mezi běžné podklady zateplovacích systémů patří soudružná omítka, zdivo z cihlených bloků, beton, pórobeton.

ROVINNOST PODKLADU

Pro zateplovací systém připevněný k podkladu pomocí lepicí hmoty a hmoždiněk je maximální hodnota odchylky od rovinnosti 20mm/m.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • systém s Evropským technickým schválením dle ETAG 004
 • systém s národním certifikátem
 • nejvyšší prodyšnost u systému s pěn. polystyrenem
 • vyšší tepelné parametry než u systémů s EPS
 • vhodný pro rodinné i bytové domy
 • pro novostavby i dodatečné zateplení
 • možno použít desky EPS i MW
 • výhodný poměr kvalita/cena
 • dlouhá životnost
 • vysoká propustnost pro vodní páry (při verzi s izolantem z minerálních vláken a omítkou weber.pas silikát)
 • vysoké užitné hodnoty použitých materiálů

Poznámky

BEZPEČNOST, HYGIENA PRÁCE A EKOLOGIE

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

UPOZORNĚNÍ

Každý zateplovací systém (ETICS) je jasně definovaným výrobkem, který má určenou skladbu komponentů,

které na sebe vzájemně navazují a byly navrženy tak, aby v maximální míře pozitivně

ovlivnily tepelně izolační charakteristiku budovy a prodloužily její životnost. Nedodržení skladby či záměna komponentů určených výrobcem je hrubým zásahem do charakteristiky výrobku a vzniklý produkt již není certifikovaným výrobkem.

Produkt je vhodný pro použití