ETICS weber therm balance mineral

ETICS-weber-therm-balance_obal_01.jpg

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití izolačních desek z fasádního polystyrenu a minerální vlny. Povrchovou úpravou zateplovacího systému jsou tenkovrstvé omítky weber.pas aquaBalance, weber.pas topDry.

Použití

Ke zlepšení tepelné ochrany stávajících budov, novostaveb a rekonstrukcí.

Výběr barevného odstínu

Na osluněné plochy je povoleno používat pouze odstíny s luminiscenční referenční hodnotou HBW nejméně:

25 - pro omítky weber.pas aquaBalance, weber.pas topDry

Fasády s tmavšími barvami vstřebávají více tepla než fasády se světlejšími barvami. Tmavší odstíny způsobují větší namáhání povrchových vrstev fasády a tím rychleji stárnou. Použití tmavých barev je možné, pokud nebudou použity na více než 10 % celkové plochy fasády, ale pouze jako dekorativní prvek.

Skladba ETICS weber therm balance mineral

materiál značení
upevnění 
 weber.therm klasik    LZS 710  
 weber.therm klasik J    LZS 710 J  
 tepelná izolace    
 pěnový polystyren bílý fasádní – EPS 70 F, EPS 100 F, EPS Silent   
 pěnový polystyren šedý fasádní – EPS 70 F, EPS 100 F   
 tepelná izolace MW minerální vlna – kolmé vlákno   
 tepelná izolace MW minerální vlna – podélné vlákno TR 15 kPa   
 tepelná izolace MW minerální vlna – podélné vlákno TR 10 kPa (TF PROFI, FKD S)   
 dodatečné upevnění – plastové talířové hmoždinky   
 Weber    SD-5, WH P, WH O, WH S, WH SX, PN8, CN8  
 Ejot    Ejotherm STR U, STR U 2G  
    Ejotherm NTK U  
    H1 eco, H4 eco  
 Bravoll    PTH-KZ, PTH, PTH S, PTH SX, PTH X, PTH EX  
 Koelner    T FIX-8M, T FIX-8S, T FIX-8ST, T FIX-8P  
 Fischer    Termofix – CF8  
    Termoz – PN8, 8U, CN8, CS 8, SV II ecotwist  
 Hilti    SD-FV, SDK-FV, Helix D 8-FV, SX-FV  
 nastřelovací hmoždinky    XI-FV  
 základní vrstva    
 weber.therm klasik    LZS 710  
 weber.therm klasik J    LZS 710 J  
 armovací tkanina    
 skleněná síťovina    R 117 A 101, weber.therm 117  
    R 131 A 101, weber.therm 131  
 podkladní nátěry    
 weber.pas podklad UNI    NPU 700  
 povrchová úprava    
 weber.pas aquaBalance     
 weber.pas topDry     
 příslušenství k systému    
 soklové profily, vymezovací podložky, spojky, zatloukací hmoždinky   
 rohové profily Al, rohové profily plastové   
 okenní profily – ukončovací, parapetní, s okapničkou   
 dilatační profily   
 ostatní profily   

Přehled povrchových úprav

druh   zrnité   rýhované  
tenkovrstvé omítky    jemnozrnné    střednězrnné    hrubozrnné    střednězrnné    hrubozrnné  
velikost zrna    1,5 mm    2 mm    3 mm    2 mm    3 mm  
weber.pas topDry  OP615Z    OP620Z       OP620R    OP630R  
weber.pas aquaBalance  OP815Z    OP820Z    OP830Z    OP820R    OP830R  

Pro povrchovou úpravu ETICS se nedoporučuje používat omítky s jemno zrnnou strukturou o velikosti zrna 1 mm.

Pod pastovité omítky se natírá podkladní nátěr weber.pas podklad UNI v 8 základních odstínech.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Skladba systému

lepicí a stěrková hmota:
weber.therm klasik – lepicí a stěrková hmota
Hmota na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad. Vyrábí se v šedé barvě.

tepelné izolanty:
Desky z pěnového polystyrenu – fasádní rozměrově stabilizované, samozhášivé s třídou reakce na oheň E dle ČSN EN 13 501-1.
Standardní rozměry 1000× 500 tloušťky 60 – 320 mm.

Desky a lamely z minerálních vláken pro použití v kontaktních zateplovacích systémech, s třídou reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1.

Standardní rozměry:
desky 1000 × 500 mm
desky 1000 × 600 mm
lamely 1200× 200 mm
lamely 1000 × 333 mm

výztužná skleněná síťovina:
Skleněná síťovina určená pro použití ve stavebnictví pro zateplovací systémy odolná vůči alkalickému prostředí. Balení v rolích šířky 1 m nebo
1,1 m a délky 50 m.

kotevní prvky:
Talířové hmoždinky s Evropským technickým schválením podle jednotné evropské směrnice ETAG 014. Pro kotvení do plných nebo dutých materiálů, s plastovým nebo kovovým trnem, speciální typy hmoždinek pro nestandardní podklady, zatloukací hmoždinky pro kotvení lehkých kovových prvků (soklové profily). Používají
se hmoždinky s průměrem 8 mm a délek od 70 mm do 475 mm. Zatloukací hmoždinky pro kotvení soklových lišt jsou většinou průměru 6 mm a délek 40 a 60 mm.

ostatní příslušenství:
K vyztužení hran, založení systému a ukončení systému se používají speciální výztužné profily, speciální soklové (zakládací) profily včetně spolek a podložek a speciální ukončovací a začišťovací profily.

Všeobecné požadavky na podlad

Podklad vhodný pro ETICS musí být vyzrálý, bez prachu, mastnot, zbytků odbedňovacích a odformovacích prostředků, výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst, biotického napadení a aktivních trhlin v ploše. Podklad pro ETICS nesmí vykazovat výrazně zvýšenou ustálenou vlhkost, ani nesmí být trvale zvlhčován. Doporučuje se průměrná soudržnost podkladu nejméně 200 kPa s tím, že nejmenší jednotlivá přípustná hodnota musí být alespoň 80 kPa. Mezi běžné podklady patří soudržná omítka, zdivo z cihelných bloků, beton, pórobeton.

Rovinnost podkladu

Pro ETICS připevněný k podkladu pomocí lepící hmoty a hmoždinek je maximální hodnota odchylky od rovinnosti 20 mm/m.

Podmínky pro zpracování

Teplota okolního vzduchu i povrchová teplota podkladu pro montáž ETICS nesmí klesnout pod +5 °C. Při zpracování lepicích hmot a omítek je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, silnému větru, dešti a zajistit pozvolné přirozené vysychání a vyzrávání zpracovaných hmot. Podmínky pro zpracování jednotlivých materiálů jsou uvedeny v příslušných materiálových technických listech.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • maximální důraz na ochranu životního prostředí
  • systém s národním certifikátem
  • vhodný pro rodinné i bytové domy
  • pro novostavby i dodatečné zateplení
  • možno použít izolant z EPS i MW
  • výhodný poměr kvalita/cena
  • dlouhá životnost
  • vysoká propustnost pro vodní páry (při verzi s izolantem z minerálních vláken)

Poznámky

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Každý zateplovací systém (ETICS) je jasně definovaným výrobkem, který má určenou skladbu komponentů, které na sebe vzájemně navazují a byly navrženy tak, aby v maximální míře pozitivně ovlivnily tepelně izolační charakteristiku budovy a prodloužily její životnost. Nedodržení skladby či záměna komponentů určených výrobcem je hrubým zásahem do charakteristiky výrobku a vzniklý produkt již není certifikovaným výrobkem.

Produkt je vhodný pro použití