webermur 5-50

Cz.Weber

vápeno-sádrová vyrovnávací omítka pro vnitřní použití

Použití

Suchá omítková směs pro vnitřní prostory, na sádrové bázi.Ruční zpracování. Použití jako jednovrstvá jádrová omítka stěn a stropů. Velmi vhodná pro opravu ostění a nadpraží po výměně oken a dveří.

Poptej Weber

Spotřeba

m28 kg/10 mm/m2. Uvedené spotřeby orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.

Definice výrobku

Weber.mur 5–50 je suchá minerální omítka podle ČSN EN 13279-1.

Barva

Vyrábí se v přírodní šedo-bílé barvě.

Balení

  • Ve 25 kg pap. obalech, 42 ks - 1000 kg/paleta

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky na podklad

Podklad musí být nosný, pevný, suchý, vy-zrálý, zbavený prachu a nečistot, dostatečně navlhčený. Zdivo musí být min. 90 dní staré (vyzděné a zastřešené). Podklady doporuču-jeme před aplikací vápeno-sádrové omítky penetrovat (weber.kombi kontakt na hladké podklady jako monolitický beton, weber.kom-bi grund na silně savé podklady jako pórobe-ton nebo keramické zdivo). Vhodné podklady jsou – keramické zdivo, betonové zdivo, póro-betonové zdivo.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a okolního vzduchu nemá klesnout pod +8 °C. Při omítání i po něm je tře-ba se vyvarovat průvanu i vysokým teplotám nad +26 °C. Stavba musí být uzavřena – okna, dveře.

Nářadí

Zednická lžíce, nerezové hladítko, stahovací latě, nádoba na vodu.

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit vodou, stejně jako všechny zabudované části fasády od zbytků omítky. Při práci se doporučuje mít při ruce nádobu na vodu pro průběžné čištění.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • výborná na opravy ostění po výměně oken
  • aplikace ve vrstvě až 50 mm
  • na zdivo i beton
  • hladký povrch
  • snadné zpracování

Poznámky

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a pod-kladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Produkt je vhodný pro použití