weberdur gipsglätter

weber_dur_gipsglatter_obal.jpg

Definice výrobku

Suchá omítková směs pro vnitřní prostory, na sádrovápenné bázi. Strojní i ruční zpracování. Použití jako jednovrstvá jádrová omítka stěn a stropů.

Složení

Sádra, vápno, přísady pro lepší zpracování a přilnavost.

Barva

Vyrábí se v přírodní šedo-bílé barvě.

Použití

Omítková směs weberdur gipsglätter je vhodná k omítání stěn a stropů. Jednovrstvá vnitřní omítka s gletovaným povrchem – vyhlazuje se nerez ocelovým hladítkem. Díky svým stavebně fyzikálním vlastnostem má širokou oblast uplatnění. Omítka je po vyhlazení a vyschnutí vhodná jako podklad pod malby. Je možné ji použít i pro omítání domácích kuchyní a koupelen.

Spotřeba

  • 11 kg/10 mm/m2
  • cca 2,7 m2/30 kg

Balení

  • Papírový pytel 30 kg, 40 ks = 1200 kg/paleta.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné pokyny

Podklad musí být nosný, pevný, suchý, vyzrálý, zbavený prachu a nečistot, dostatečně navlhčený. Zdivo musí být min. 90 dní staré (vyzděné a zastřešené). Podklady doporučujeme před aplikací vápenosádrové omítky penetrovat (weberkombi kontakt na hladké podklady jako monolitický beton, weberkombi grund na silně savé podklady jako pórobeton nebo keramické zdivo). Vhodné podklady jsou keramické zdivo, betonové zdivo, pórobetonové zdivo.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a okolního vzduchu nemá klesnout pod +8 °C. Při omítání i po něm je třeba se vyvarovat průvanu i vysokým teplotám nad +26 °C. Stavba musí být uzavřena okna, dveře.

Nářadí

Strojní omítačka, zednická lžíce, nerez. hladítko, omítkářské skoby, stahovací latě, bednící latě, nádoba na vodu.

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit vodou, stejně jako všechny zabudované části fasády od zbytků omítky. Při práci se doporučuje mít při ruce nádobu na vodu pro průběžné čištění.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • estetický vzhled a hladký povrch
  • příznivý průběh tvrdnutí a tuhnutí
  • snadné zpracování
  • dlouhá doba zpracování
  • výborný podklad pod malbu nebo tapety

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech a suchých, krytých skladech.

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat. Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Bezpečnost práce

Při práci dodržujte předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Je nutné používat osobní ochranné pomůcky. Po práci je nezbytné omýt pokožku vodou a ošetřit vhodným krémem. Při zasažení očí důkladně vypláchněte čistou vodou a neprodleně vyhledejte lékaře. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!

Produkt je vhodný pro použití