terralit

terralit.jpg

izolační jádrová omítka

Definice výrobku

Průmyslově vyráběná, tepelně izolační, suchá malta na bázi perlitu se spe-ciálním hydraulickým pojivem.

Složení

Je vyrobena na bázi cementu, minerálních plniv, perlitu a modifikujících přísad

Použití

Na zlepšení tepelné izolace venkovních i vnitřních plochu novostaveb i starých budov.

Balení

  • V 50l pap. obalech, 40ks - 800kg/paleta

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky na podklad

Používá se na venkovní i vnitřní plochy. Jako podklad pod omítku je vhodnýkaždý dobře a rovnoměrně savý podklad, který je nepohyblivý a nesrážlivý,neobsahuje vodou rozpustné prvky, je pevný, suchý. Podklad se mírně navlhčí čistou vodou a potom se upraví provedením pod-kladního podhozu hmotou weber.dur podhoz MC665.

Podmínky pro zpracování

Teplota okolního vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C. Při omítání je nutné sevyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Proti rychlému vysy-chání chránit zakrytím čerstvé omítky plachtou, případně kropením vodou.

Nářadí

Zednická lžíce, stahovací lať, hladítka, míchací zařízení, vodováha.

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistitvodou, stejně jako všechny zabudované části fasády od zbytkůomítky.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • zvýšení tepelné izolace
  • vysoce propustná pro vodní páry
  • nepraská ani ve větších vrstvách
  • rychlost provádění

Poznámky

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplo-tách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazechnepoužívat.

Skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům proochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené naobalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při prácis výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsanéochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedenyv bezpeč nostním listu výrobku.

Produkt je vhodný pro použití