weber.mur 644

Cz.Weber

vápenosádrová omítka pro vyhlazování filcovým hladítkem

Definice výrobku

Weber.mur 644 je suchá minerální malta po-dle ČSN EN 13279-1

Použití

Omítková směs weber.mur 644 je vhodná k omítání stropů a stěn. Jednovrstvá vnitřní omítka se vyhlazuje filcovým hladítkem. Díky svým stavebně fyzikálním vlastnostem má širokou oblast uplatnění. Omítka vyhlazená filcovým hladítkem je po uplynutí doby ne-zbytné pro vyschnutí vhodná jako podklad pro nátěrové systémy. Omítka je vhodná i pro domácí kuchyně a koupelny.

Spotřeba

m211 kg/10 mm/m2, cca 2,7 m2/30 kg2

Barva

Šedobílá.

 

Balení

 • Ve 30 kg papírových obalech, 35 ks/paleta.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Příprava podkladu

 • Podklad pro omítku musí být čistý a nosný.
 • Zdivo musí splňovat požadavky podle normy EN 1996-2 pro zdivo.
 • Pro navrhování, přípravu a provádění vnitř-ních sádrových omítkových systémů platí EN 13914-2 a ČSN 733714
 • U velmi savých podkladů, např. pórobe-ton nebo keramické zdivo je nutno provést předběžnou úpravu přípravkem weber.kom-bi grund, beton musí být ošetřen přípravkem weber.kombi kontakt.
 • Odstraňte jemnou vrstvu separačních přípravků.

Nářadí

Zednická lžíce, štětka, fanka, stahovací lať, vědro na vodu, míchačka nebo omítací stroj, hladítko PUR nebo dřevěné.

Čištění

Nádoby a nářadí se ihned po použití musí omýt vodou. Později je možné čištění pouze mechanicky.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • Estetický vzhled po úpravě filcovým hladítkem
 • Jemný povrch
 • Vysoká přilnavost
 • Pro novostavby a rekonstrukce
 • Na různé podklady
 • Jednovrstvá

Poznámky

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Skladování

Při skladování v suchu s ochranou proti vlh-kosti je materiál skladovatelný až 3 měsíce.

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a pod-kladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Produkt je vhodný pro použití