weber.mur 643

Cz.Weber

Lehčená sádrovápenná omítka pro omítání vnitřních stěn a stropů

Použití

Jako jednovrstvá vnitřní omítka k omítání stěn a stropů. Povrch se vyhlazuje gletováním. Vhodná i pro domácí kuchyně a koupelny.

Poptej Weber

Spotřeba

 • 28,5 kg/10 mm/m2
 • min. tloušťka vrstvy: min. 10 mm
 • max. tloušťka vrstvy: 25 mm
 • spotřeba vody: 14,4 lt/30 kg / pytel

Definice výrobku

Průmyslově vyráběná minerální malta na sádrovápenné bázi.

Barva

Bílá.

 

Balení

 • V 30 kg papírových obalech, 40 ks/paleta.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Příprava podkladu

 • Podklad musí být čistý a nosný.
 • Nerovnosti omítkového podkladu se musí pohybovat v toleranci odp. norem ČSN 730210-1, 2 beton; ČSN 1996-2 cihelné zdivo; ČSN 7324132 pórobeton.
 • U velmi savých podkladů je nutno provést penetraci weber.combi grund.
 • Beton musí být ošetřen pískovou penetrací weber.combi kontakt.
 • Zbytková vlhkost betonu nesmí přesáhnout 3%

Nářadí

Omítací stroj nebo volnospádná míchačka, zednická lžíce, stahovací lať, nerez gletovací špachtle, nerez gletovací hladítko, vědro, štětka, hladítko houbové, molitanové.

Čištění

Nádoby a nářadí se ihned po použití umyjí čistou vodou. Později pouze mechanicky.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • jednovrstvá technologie
 • gletovaný povrch
 • strojní i ruční zpracování
 • snadné vyhlazení
 • spolehlivá přídržnost

Poznámky

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Skladování

Při skladování v suchu s ochranou proti vlh-kosti je materiál skladovatelný až 3 měsíce.

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Produkt je vhodný pro použití