odstraňovač starých nátěrů

Odstranovac_nateru_E703.jpg

pro důkladné očištění podkladu

Definice výrobku

Odstraňovač starých nátěrů slouží k očištění fasád od starých povrchových úprav.

Použití

Pro dokonalé odstranění disperzních nátěrů, latexů, akrylátů, omítek se syntetickým disperzním pojivem a olejových nátěrů z omítkových fasád nebo fasád z přírodních kamenů apod. Rozpouští barvy bez agresivních účinků. Prostředek je biologicky odbouratelná směs dokonale a hluboko působících rozpouštědel. S vodou vytváří emulzní roztoky, které neobsahují chlorové uhlovodíky.

Číslo výrobku

E703

Spotřeba

Odstraňovač starých nátěrů 0,4 kg/m2

Balení

  • V 25 kg PE obalech, 225 kg nebo 150 kg/paleta.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Nářadí

Štětec s vlasem z přírodních materiálů, špachtle, vysokotlaký parní čistící agregát.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • důkladné očištění podkladu
  • lehce zpracovatelný
  • šetrný k životnímu prostředí
  • biologicky odbouratelná směs

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech při teplotách od +5°C do +25°C.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví 
a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo 
v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte 
a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Veškeré zde uvedené údaje jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Produkt je vhodný pro použití