fluat

FLUAT_H703.jpg

podkladní nátěr zejména pro silikátové nátěry

Definice výrobku

Tekutý roztok draselných silikonátů k sjednocení a neutralizaci nestejnoměrně savých a čertsvých omítkových povrchů.

Poptej Weber

Použití

Prostředek slouží k přípravě povrchů omítek před natěračskými pracemi a poskytuje doplňující ochranu před agresivními atmosférickými vlivy. Neutralizuje čerstvé, ještě alkalické vápenné a cementové omítky a sjednocuje nerovnoměrně savé podklady.

Barevné odstíny

Výrobek je bezbarvý, po aplikaci transparentní.

Číslo výrobku

H 713

Spotřeba

Fluat 0,2 kg/m2

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Minerální podklad musí být vyzrálý, pevný, nosný, čistý a suchý. Povrch omítky musí být prostý všech volných, lehce se odlupujících zbytků nátěrů a pečlivě očištěný. Obnovené části omítek musí být přizpůsobeny strukturou a tvrdostí původní omítce, aby po provedení nátěrů nedocházelo k stínování (skvrny v nátěru) vlivem různých světelných reflexů. Nové omítky musí být vyzrálé a suché.

Podmínky pro zpracování

Teplota okolního vzduchu nesmí klesnout pod +5°C. Při zpracování je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti.

Nářadí

Malířská štětka nebo váleček.

Čištění

Použité nářadí, nádoby a nástroje je nutné před zaschnutím očistit vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • Neutralizuje podklad
  • sjednocuje savost podkladu
  • minimálně ovlivňuje difuzi
  • zvyšuje přilnavost následného nátěru
  • snižuje riziko tvoření barvených skvrn
  • připraven k přímému použití

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech při teplotách +5°C až +25°C.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití