47 výsledků pro hledání "Produkty - vnější fasády a omítky, dlouhá životnost"

tenkovrstvé pastovité omítky

dekorativní omítka

designové omítky a nátěry

podkladní nátěry pod tenkovrstvé omítky

strukturovaný nátěr weber.rudicolor

minerální šlechtěné omítky - suché směsi

fasádní nátěry

podkladní nátěry a ředidla pro fasádní nátěry

příslušenství, doplňkové materiály a pomocné prostředky - fasády

antigrafiti systém