weber.rep sol

weber-rep-sol.jpg

Opravná polymercementová malta na betonové konstrukce

Použití

Oprava povrchů vystavených abrazi a agresivním chemikáliím. Na horizontální i vertikální povrchy. Vhodný proti abrazi působené kapalinami – stokové, kanální – odpadní potrubí, šachty, námořní a říční díla, vodní přepady. Suchá abraze: průmyslové podlahy, oblasti s vysokým provozem, prostory určené pro nakládání – rampy a skladování – sila, sýpky.

Definice výrobku

Suchá polymercementová maltová směs s vlákny, třídy R4 dle ČSN EN 1504-3. Vhodná k opravám železobetonových konstrukcí se statickou funkcí.

Barevné odstíny

Cementově šedá.

Číslo výrobku

SAB 136

Spotřeba

 • 2,1 kg/mm/m2
 • Spotřeba vody cca 3,6 – 3,9 lt/25 kg.

Balení

 • Ve 25 kg papírových obalech
 • 42 ks – 1 200 kg/paleta.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Vhodným podkladem je beton nebo betonové zdivo.
Odstraňte všechny nepevné, nesoudržné, poškozené části betonu tak, aby zůstal pouze zdravý, tvrdý, soudržný, hrubý, čistý povrch, bez cementových výkvětů.

Pokud jsou přítomny zkorodované pruty původní ocelové výztuže, tyto kompletně odhalte a zbavte rzi.

Takto upravenou výztuž natřete ochranným/pasivačním nátěrem weber.rep ochrana.

 • Po 40 minutách můžete pokračovat s nanášením weber.rep sol.
 • Neaplikujte na zmrzlý, rozmrzající podklad nebo při očekávaných mrazech v příštích 24 hod.
 • Aplikaci neprovádějte na přímém slunci.
 • Chraňte před rychlým vysycháním (horké počasí, čerstvý vítr).

Podmínky pro zpracování

 • Aplikaci neprovádějte na přímém slunci.
 • Chraňte před rychlým vysycháním (horké počasí, čerstvý vítr).

Nářadí

Špachtle, zednická lžíce, ocelové hladítko, el. míchadlo nebo míchačka, vědro, štětka.

Čištění

Nádoby, přístroje a nářadí se po použití očistí vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • krátká doba tvrdnutí,
 • ochrana proti mokré i suché abrazi,
 • malta třídy R4 dle ČSN-EN-1504-3,
 • na vodorovné pochozí i pojížděné povrchy.

Poznámky

Skladování

Při skladování v suchu v originálně uzavřené nádobě lze materiál skladovat 12 měsíců.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Zachovejte existující dilatace. Pro opravy podlah rozdělte plochy na max. velikosti - 5 x 5 m (exteriér) 6 x 6 m (pod střechou). Dodržujte max. poměr mezi stranami 1,5. Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích. U zpracovatelů se předpokládají všeobecné znalosti o aplikaci sanačních systémů.

Omezení:

Neaplikujte na:

 • sádrový podklad,
 • povrchy ošetřené nátěrem nebo hmotami organické povahy (musí být zcela odstraněny),
 • drolivý, měkký, málo odolný podklad (pórobeton, pískovec, opuka, keramické zdivo, atp.).
 • Není odolný roztokům kyselin pH<4.

Produkt je vhodný pro použití