Bentonit tmel MQ 100

Novinka
Bentonit_tmeMQ100.jpg

Lepící a těsnící tmel na bázi bentonitu

Použití

Vysoce elastický lepící a těsnící tmel, s výbornou přilnavostí a lepící schopností. Při kontaktu s vodou expanduje.

Barevné odstíny

Šedá

Číslo výrobku

SAB 951

Spotřeba

0,8 – 1,0 lt /10mb

Balení

  • PE kartuš 310 ml

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Nanášejte na suchý, čistý, podklad zbavený všech nečistot, prachu, mastných skvrn a nesoudržných částí. Podklad může být nejvýše vlhký. Nikdy nesmí být mokrý nebo zmrzlý. Teplota aplikace +1 °C až +30 °C.

Podmínky pro zpracování

Teplota použití +1 °C až +30 °C. Nepoužívejte na zmrzlé podklady, na podklady v procesu tání, ani na podklady vystavené riziku mrazu v následujících 24 hodinách.

Výrobek je připraven k přímému použití.

Nářadí

Vytlačovací pistole

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • expanduje reakcí s vodou
  • ekologický materiál přírodního původu
  • odolný tlakové vodě
  • odolný UV záření
  • stabilní
  • přizpůsobí se tvaru spáry, praskliny
  • připraven k aplikaci

Poznámky

Skladování

Při skladování v suchu v originálně uzavřeném balení lze materiál skladovat min. 12 měsíců.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití