Bentonit pás MQ 13

Novinka
Bentonit_pas_MQ13.jpg

Expandující těsnění pracovních spár

Použití

Elastický profil na bázi bentonitu pro utěsňování vodotěsných spár s vysoce expanzními vlastnostmi.

Těsnění pracovních spár mezi beton. deskou a svislými stěnami. Těsnění pracovních spár v místě styku dvou materiálů, např, beton-beton; ocel-beton; beton-kámen. Těsnění styčných spár mezi trubkami z oceli a betonovými tělesy, v bazénech, jímkách, nádržích. Těsnění spár v tunelech, přehradách, vodních dílech, nádrží na pitnou vodu.

Barevné odstíny

Černá

Číslo výrobku

SAB 950

Spotřeba

  • 1m/1mb (+cca 5% prostřih).

Balení

  • Role 5 m; karton/8 ks; 18 kartonů/ paleta/720 m.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Neaplikujte na podklady kde se vyskytuje stojící voda. Voda musí být zcela odstraněna. Aplikace bentonit pásu je možná pouze za suchého počasí. Případné nerovnosti betonové plochy doporučujeme upravit Bentonit tmelem MQ 100.

Nářadí

Stavební nůž, zednický metr

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • jednoduchá montáž,
  • aplikace v rozmezí -30 °C až +70 °C,
  • plošná těsnící schopnost,
  • bobtná i ve fekáliích a slané vodě,
  • těsnící do 50 m vodního sloupce,
  • odolný močovině, louhům, kyselinám, posypovým solím, kejdě, radonu,
  • tvarově stabilní.

Poznámky

Skladování

Při skladování v suchu v originálně uzavřeném balení lze materiál skladovat min. 12 měsíců.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití