weber.tec 944

veber_tec_944.jpg

barevná jednosložková injektážní pryskyřice na bázi PUR, tvrdnoucí za vlhka a bez obsahu rozpouštědel, vodoaktivní polyuretanová pryskyřice

Barevné odstíny

Šedo-žlutá.

Definice výrobku

K utěsnění dutin a trhlin injektáží do betonu a zdiva, např. ve sklepích, základech, vodních nádržích, čističkách, nábřežních zdech, šachtách, atd. Výrobek je vhodný zejména na vlhká a mokrá místa, k utěsňování zvlhlých částí stavby injektáží. Na zdivo a beton.

Číslo výrobku

SAB 186

Spotřeba

cca 0,2 kg/dm3

Balení

  • Obal - Jednotka VPE / paleta
  • Plechovka - 1 kg / 288 kusů
  • Vědro - 5 kg / 45 věder

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být vlhký, musí být zbaven prachu, olejů a tuků. Trhliny doporučujeme vyfoukat stlačeným vzduchem bez oleje.

Místa s trhlinami vyčistěte cca 3 – 4 cm po obou stranách trhliny ocelovým kartáčem nebo brusným kotoučem. V příslušných rozestupech vyvrtejte otvory a vsaďte šroubovací nebo narážecí pakry. Trhliny zamažte epoxidovou pryskyřicí weber.rep 766 nebo rychlým cementem weber.rep 760 a nechte vytvrdit.

Nářadí

Injektážní stroj, nádoba na zalévání.

Čištění

Stroj, nádoby a nářadí se ihned po použití, nejpozději do 1 hod. musí očistit roztokem weber.sys 992.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • Expanduje až do 10 násobného objemu
  • Odolná vůči mořské vodě, solím, benzínu, olejům
  • Vodotěsná
  • Uzavírá dutiny, trhliny a póry
  • Vysoká chemická odolnost
  • Rychle tuhne

Poznámky

Skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech, v suchých, krytých skladech. Chránit před mrazem a přímým sluncem.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití