weber.tec 960

Cz.Weber

reflexní a ochranný střešní nátěr

Definice výrobku

Jednosložkový, střešnií ochranný, reflexní a dekorační nátěr na ploché a šikmé střechy.

Použití

Penetrační nátěr pod střešní nátěr weber.tec 960.

Barva

Bílá, šedá

Spotřeba

jako reflexní nátěr: min 1,6 kg/m2

jako vnější vrstva při 1 nátěru: cca 2 kg/m2

jako vnější vrstva při 2 nátěrech: cca 3,2 kg/m2

Číslo výrobku

SAB 960

Balení

  • PVC vědro 33kg, 24ks/paleta

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být suchý, pevný, nosný, bez ledu a rovný a musí být zbaven všech složek, snižujících přilnavost jako jsou např. oleje, tuky a prach. Vhodné podklady jsou - živcové, cementové, vláknitocementové, hliníkové, zinkové. Vše ve venkovním prostředí.

Nářadí

Štětka , váleček, vědro.

Čištění

Nádoby a nářadí se ihned po použití omyjí čistou vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • vysoce elasatický
  • odráží UV paprsky, v létě zajištuje chlad v prostorách
  • propouští vodní páru
  • odolný vůči přenášení hořících částí vzduchem
  • stálost vůči teplotám: -30°C až 100°C
  • odolný vůči UV záření, povětrnostním vlivům. zředěným kyselinám a louhům s nízkým obsahem rozpouštědel

Poznámky

Skladování

V původních, neporušených obalech, v suchých skladech, po dobu maximálně 12 měsíců.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu nad +30°C a pod +5°C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Produkt je vhodný pro použití