weber.tec 934

weber_tec_934.jpg

vodotěsná jádrová omítka

Použití

Weber.tec 934 se používá jako vodotěsná podkladní vrstva pod sanační omítky nebo podkladní vrstva pod jádrové omítky, pružné hydroizolační stěrky včetně živičných nebo jako soklová omítka. Odolná síranům a negativnímu tlaku vody.

  • Uzavírací omítka
  • Těsnicí nosná vrstva a nosný podklad pod omítky Weber
  • Egalizační a soklová omítka

Barevné odstíny

Přírodně šedá.

Definice výrobku

Vodotěsná, suchá maltová směs, vyztužená vlákny.

Spotřeba

Spotřeba vody
cca. 4,75 l až 5,5 l/25 kg.

Spotřeba
Při tloušťce vrstvy 10 mm: cca. 15,0 kg/m2.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Ložné i styčné spáry vyčistit do hloubky min. 20 mm tak, aby byl povrch pevný, nosný, hrubý, bez materiálů, které snižují přilnavost. Doporučený postup předběžného ošetření podkladu: Opískovat, dostatečně předem navlhčit, nechat částečně uschnout, až je podklad matně vlhký.

Nanést podkladní nástřik weber.san 950 >70 % krycí plochy.

Nářadí

Zednická lžíce, hladítko, standardní omítací stroje.

Čištění

Nádoby a nářadí se ihned po použití omyjí vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • Odolný proti tlakové vodě
  • Vyztužený vlákny
  • Vhodný pro vnitřní i vnější prostředí
  • Jako vyrovnávací omítka
  • Zpracování ručně i strojně
  • Velmi dobrá přilnavost
  • Odolný proti síranům

Poznámky

Skladování

Při skladování v suchu v originálně uzavřené nádobě lze materiál skladovat min. 12 měsíců.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití