weber.tec 828 db 75

weber-tec-828.jpg

Speciální systém lepicí pásky pro bezpečné utěsnění pohybových (dilatačních) a styčných spár

Použití

weber.tec 828 – těsnicí páska slouží k překlenutí pohybových spár a k pružnému, vodotěsnému vytvoření styčných spár v oblasti stěn a stropů v mokrých oblastech. Použitelnost ve třídách namáhání vlhkostí A, B, C, A0 a B0. Pro zlepšení adhezního spojení je páska weber.tec 828 vybavena kašírováním pomocí rouna. Těsnicí páska je v příčném směru vysoce elastické.

Definice výrobku

Produkt weber.tec 828 je v příčném směru elastický, v podélném směru tuhý a vodu odpuzující elastomer

barva

Šedá.

Číslo výrobku

SAB 828

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být dostatečně nosný, čistý, suchý, nemrznoucí, tvarově stabilní a bez látek, které snižují přilnavost. Volné nebo odloupnuté zbytky malty a nátěru je třeba pečlivě odstranit.

Všeobecné pokyny

Při podle plánu očekávaných pohybech součásti je třeba těsnicí pásku případně zapracovat smyčkovitě do spár pro vyrovnání roztažení a pohybu. Zóna roztažnosti by se měla zapracovat centricky v rohových spárách a nad přechody materiálu.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • vhodný pro vnitřní i vnější prostředí,
  • vysoce elastický,
  • nepropustný pro vodu,
  • široká zóna roztažnosti,
  • vysoké adhezní spojení s izolační plochou,
  • polepený rounem,
  • také pro trvale mokré oblasti,
  • odolný vůči vodě, povětrnostním vlivům a alkáliím,
  • odolný proti chemikáliím,
  • pro všechny třídy namáhání vlhkostí.

Poznámky

Skladování

Při skladování v suchu, chráněný před vlhkostí a přímým slunečním zářením je materiál skladovatelný min. po dobu 24 měsíců.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Odolný vůči roztokům soli nebo alkáliím a také ředěným kyselinám a louhům. Není odolný vůči minerálním olejům, benzinům, motorovým palivům a rozpouštědlům jako např. toluen.

Produkt je vhodný pro použití