Cz.Weber

Problémy a řešení

Získejte více informací o široké řadě produktů, systémů a řešení, které společnost Weber nabízí.

FAQ

Informační model budovy (anglicky Building Information Modeling nebo Building Information Management, zkráceně BIM) je proces vytváření a správy dat o budově během celého jejího životního cyklu. BIM je potřeba vnímat především jako proces. Při přechodu na BIM je zásadní si uvědomit, že se nejedná pouze o nainstalování nového softwarového řešení, ale o zásadnější změny v celkovém systému práce, ať už se jedná o projektanta – jednotlivce, tím spíše celý projekční ateliér. U nasazení software BIM jde o určitou změnu v myšlení v pracovních postupech a návycích, jež v podstatě vedou k nové metodice práce - ideálně spolupráce všech v reálném čase na jednom modelu budovy. Tento mentální přechod je často přirovnáván k přechodu od rýsovacích prken k projektování prostřednictvím počítačů CAD.

Zateplovací systém je obal svislých konstrukcí, snižující únik tepla z budovy. Kromě okamžitých finančních úspor za náklady na vytápění má řadu dalších ekonomických a technických výhod.

 • Záruka na VEŠKERÉ materiály zateplovacího systému!
 • Zaručená kvalita a dlouhá životnost zateplovacího systému!
 • Kompletní certifikovaný systém šetří náklady na opravy v následujících letech!
 • V souladu se zákonem stanovenými podmínkami – zákon 22/1997 Sb. v platném znění. Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění. příp. Nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění Dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění, zejména pak Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.v platném znění, jsou tepelně izolační kompozitní systémy stanovenými výrobky. Z pohledu výše uvedeného zákona ve znění pozdějších předpisů vyplývá, že zateplovací systém je brán jako výrobek – jako celek. Musí být nejprve odzkoušen v akreditovaných zkušebnách a certifikován. Certifikace se však netýká pouze jednotlivých komponentů, ale hlavně skladby celého systému. Odpovědnost podle příslušných předpisů pro stavební výrobky nese divize WEBER, společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a. s., za ty specifikované vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS), které sama, jako sestavy součástí uvádí na trh
 • Co nabízíme v oblasti tepelně izolačních kompozitních systémů?
 • Širokou škálu certifikovaných zateplovacích systémů s mnoha variantami povrchových úprav.
 • Doporučíme proškolené realizační firmy.
 • Velké množství referenčních staveb.
 • Vysokou kvalitu jednotlivých komponentů zateplovacích systémů.
 • Návrh skladby systému z hlediska typu použitého izolantu.
 • Návrh, výpočet a posouzení tloušťky navrženého izolantu.
 • Spolupráci při zajištění financování vaší investice.
 • Pomoc při stanovení podmínek a kritérií pro výběrová řízení.
 • Cenovou a materiálovou nabídku pro váš objekt Divize WEBER, společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a. s. je profesionálním dodavatelem tepelně izolačních kompozitních systémů a je členem Cechu pro zateplování budov.

je to mimo jiné schopnost konstrukce propouštět vodní páry v případě, že jsou pro to vhodné podmínky (rozdíly částečných tlaků vodních par ve vnitřním a vnějším prostředí). Tato vlastnost povrchových úprav je důležitá především, pokud je třeba přes povrchovou úpravu (nebo i celý zateplovací systém) odvádět vlhkost samotné konstrukce. Pro odvedení vodních par z vnitřního prostředí je třeba zvolit jiný účinný způsob (zatím nejčastěji větrání). V případě použití povrchové úpravy na vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) je užitečné použít omítku s výbornou prodyšností, pokud je izolantem minerální vata či polystyren Clima. Všechny typy tenkovrstvých omítek weberpas mají dostatečnou prodyšnost pro použití jak na tradičně prováděné fasády běžných stavebních konstrukcí, tak také pro použití na základní vrstvy zateplovacích systémů se všemi běžnými typy izolantů (ETICS).

Zjednodušeně opačná vlastnost nasákavosti, tato vlastnost omítky částečně popisuje schopnost nepropouštět vodu přes omítku do podkladu, ale především jde o schopnost nechávat vodu co nejméně ulpívat na povrchu omítky. Viditelně se například projeví na rychlosti osychání povrchu omítky po dešti, pro uživatele je ale přínosem spíše větší odolnost proti ušpinění a případné snadnější čištění fasády.

Přirozenou odolnost mají především omítky weberpas aquaBalace a omítky na bázi vodního skla. U materiálů na bázi akrylátových i silikonových disperzí je třeba tuto mírně sníženou vlastní schopnost podpořit přísadou biocidních prostředků. Tenkovrstvé omítky a nátěry weber na bázi těchto disperzí obsahují vždy tyto přísady. Jelikož ovšem postupem času dochází například k zaprášení povrchu omítky a snížení účinnosti biocidních prostředků, je možné, že v prostředí s vyšším výskytem mikroorganizmů v okolním prostředí fasády, bude vhodné provádět občasnou údržbu povrchu fasády. Více o této problematice se dočtete na straně 151.

Záleží jaký materiál si vyberete, jak velký objekt se chystáte zateplit a vše si můžete pohodlně spočítat zde: www.weber-kalkulator.cz

Doslova nakoupit nelze, ale máte možnost si výrobky Weber vybrat i svého nejbližšího prodejce a poptat na poptávkovém portále: www.poptej-weber.cz

Ano, samozřejmě. Můžete se přihlásit on-line na školení pro realizační firmy, obsluhy stavebnin a odbornou veřejnost: www.profiklub.cz/skoleni/

Pro projektanty, architekty, developery a investory doporučujeme navštívit tento specializovaný web: www.weber-panel.cz Přináší aktuální informace nejen ze světa dotací. A je právě určen pro projekce, bytová družstva a všechny další zájemce o kvalitní bydlení.

Cz.Weber

Staráme se o lidi a jejich prostředí