webersys epox mix

weber_sys_epox_mix_01.jpg

drenážní epox. písková spárovačka vhodná pro pochozí i pojízdné plochy

Použití

Ke spolehlivému zaspárování pojezdných ploch v interiéru i exteriéru, kostky z přírodního i umělého kamene a keramických tvarovek (např. stájovek), kde jsou nutné drenážní vlastnosti. Určeno na pojízdné chodníky, vjezdy do garáží a průjezdy, pojízdná stání osobních vozidel, historická náměstí.

Barevné odstíny

Přírodní.

Definice výrobku

Drenážní epoxidopísková spárovačka pro vnitřní i vnější použití pro pochozí i pojízdné plochy. Maximální velikost zrna 0,1–0,6 mm. (dle frakcí použitého plniva – křemičitý písek).

Číslo výrobku

WCE

Spotřeba

4 – 10 kg/m2 dle šířky spáry

Balení

  • složka A 0,88 kg – plechový obal
  • složka B 0,44 kg – plechový obal
  • 25 kg křemičitý písek – papírový obal

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Suchý, pevně osazené kostky z přírodního či umělého kamene nebo keramické tvarovky ve vytvrzeném drenážním betonu webermix 861.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu nesmí klesnout pod +5°C. Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod +5°C (vzduch), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům rychlého vysychání a teplotám nad 40°C. Doporučená teplota pro aplikaci 15 – 40°C.

Nářadí

Pryžové nebo ocel. hladítko, nádoba na míchání epox. kompozice, vědro na míchání směsi s pískem, vrtačka, odměrka na vodu.

Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou nejlépe však přípravkem C 6003.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • ke spárování kostek z přírodního a umělého kamene včetně keramických tvarovek (stájovek)
  • tloušťky vrstev: 30 – 100 mm
  • maximální velikost zrna 0,1 – 0,64 mm
  • pochůznost: po 24 hod.
  • plná zátěž: po 7 dnech
  • odolný vůči mrazu a posypovým solím a otěru (i pro strojně čištěné střednězátěžové plochy)

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech a v suchých, krytých skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a nad 40°C a při očekávaných mrazech nepoužívat. Při aplikaci je nutné se vyvarovat prudkému vysychání. Čerstvě položenou plochu přírodních kostek, která je zaspárována webersys epox mix je nutno chránit krycí folií.

Produkt je vhodný pro použití