weberniv dur

weber_niv_dur_01.jpg

samonivelační podlahová hmota pro tloušťky vrstev 3-30 mm

Použití

Ke spolehlivému vyrovnání podkladů v interiéru. Míchá se pouze s čistou vodou. Nanáší se běžně v tloušťkách 3 - 30 mm. Slouží k vyrovnání stabilních podkladních vrstev (betonové desky, cementové potěry, betonové prefabrikáty), speciálně pro dřevěné podlahy např. palubky, vlysy, mozaiky, dřevotřískové desky, Cetris desky apod. Penetrace weberpodklad haft je určena pro stávající dlažbu, dřevotřískové desky a tuhé dřevěné parkety, stávající nátěry (akrylátové, epoxidové, polyuretanové) a po další úpravě i anhydritové a asfaltové potěry. Hmotu weberniv dur nepoužívejte na vlhké podklady nebo podlahy se vzlínající vlhkostí a na drolivé a nestabilní podklady.

Barevné odstíny

Prodává se v šedé barvě.

Definice výrobku

Jednosložková samonivelační podlahová hmota na bázi cementu. Jednoduše se zpracovává. Aplikuje se po rozmíchání s vodou na penetrovaný podklad. Podkladní nátěr dle typu podkladu (savý, nesavý).

Číslo výrobku

NIV 500

Spotřeba

1,7 kg/m2/1 mm

Balení

  • Ve 25 kg papírových obalech, 48 ks - 1200 kg/fr. p

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být dostatečně pevný, nepohyblivý. Zbaven prachu, mastnot a nečistot. V závislosti na typu podkladu je nutno volit vhodnou penetraci. Nanáší se ve vrstvě 3 - 30 mm. Po diagnostice podkladu se podklad zbaví nečistot a aplikuje se penetrační nátěr dle jeho typu. Pro savé povrchy: weberpodklad A ředěný vodou v poměru 1:5 - 1:8. Pro nesavé podklady: weber.favo haft

Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při nanášení musí být od + 5°C do + 25°C, teplota podkladu nesmí být nižší než + 5°C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vystaveny přímému působení slunečních paprsků, silnému proudění vzduchu a působení ohřevu. V případě použití na podlahové topení je třeba, aby teplota podkladu neklesla pod + 5°C a zároveň nepřesáhla teplotu + 15°C.

Nářadí

Stěrka, spirálové míchadlo, nádoba na míchání, vrtačka, nerezové hladítko.

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • jednosložková suchá směs se skleněným vláknem
  • samonivelační
  • mísí se s vodou
  • pochůznost po min. 4 hod.
  • v tloušťkách vrstev od 3 do 30 mm

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Produkt je vhodný pro použití