weber.sys acoustic

sys_acoustic_01.jpg

protihlukový podlahový systém

Definice výrobku

Skladba

 • Akrylátový lepicí tmel na lepení akustické izolace - kbelík ( weber.sys acoustic cole )
 • akustická izolace weber.sys acoustic o tl.: 3 mm v roli 15 bm
 • spojovací a koutové pásky
 • distanční tělíska (na stanovení vyrovnávací tloušťky zpevňující malty s vyztužujícím vláknem) – bílé čtverce
 • ztužující nivelační malta – weber.sys regreáge
 • lepicí tmel na dlažbu – weber.col max
 • spárovací hmota – weber.joint flex

Použití

Systém weber.sys acoustic výrazně utlumí hluk a naprosto vyhovuje požadavkům předpisů pro novostavby a doporučujeme i při rekonstrukcí podlah.

Možnosti použití
Výborně tlumí veškeré běžné zvuky (otřesy, chůze, hluk, dopady různých předmětů apod…), které jsou v obydlí přenášeny přes podlahu a nosné stěny.

U novostaveb je hodnota zvukové izolace pro dopadající zvuky vymezena dle platných norem. Nahrazuje naprosto tlumící účinky elastických krytin (PVC podložené plstěnou podložkou, koberce, apod.) Pokud tyto krytiny nahrazujeme dlažbou je weber.sys acoustic výborným řešením.

Spotřeba

 • zvuková izolace spodní vrstvy -spodní vrstva weber.sys acoustic plastikový obal 1,05 m2/m2
  • obvodová pružná páska
  • páska na slepení pásů
  • distanční tělíska na stanovení tloušťky zpevňující malty
  • akryl. lepidlo pro spodní vrstvu weber.sys acoustic cole kbelík 5 a 18 kg 0,2 - 0,3 kg/m2
  • malta pro zpevňující vrstvu weber.sys ragréage pytel 25 kg 9 - 10 kg/m2
  • lepicí tmel pro dlažbu weber.col max pytel 15 kg 4 - 5 kg/m2
  • spárovací hmota weber.joint flex pytel 25 kg 0,5 - 2 kg/m2

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Suchý, pevný beze změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako je prach), oleje, mastnoty apod. Rovinnost podkladu by neměla přesáhnout nerovnosti ≥ 5 mm na 2 m lati.

Nářadí

Plstěný váleček, unimixer – ruční nástavec na strojní vrtačku (max. 500 otáček/min), hladítko z nerezové oceli „šavle“, hladítko se zuby 6x6 nebo 8x8, gumové stěrka na spárovací hmotu

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • komplexní systém zvukové izolace dodávaný v sadě na 15 m2 nebo 60 m2
 • vyhovuje stávajícím normám
 • snadné a rychlé nanášení
 • celkově snížená tloušťka (10 mm)
 • zachovává objem obytné plochy
 • použitelný pro zátěže v místnostech třídy P3: kanceláře, učebny, bytové prostory

Poznámky

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití