weberpodklad A

Weber Czech Republic

penetrační nátěr

Definice výrobku

Disperze na zvýšení přídržnosti povrchových úprav k podkladu, ke sjednocení savosti podkladu.

Použití

Penetrace savých podkladů před aplikací nivelačních stěrek a nanášení lepicích tmelů pro obklady a dlažby. K úpravě podkladu před prováděním povrchových úprav dekorativní omítky weberpas marmolit jemné a střední zrnitosti.

Barevné odstíny

Dodává se v tekuté konzistenci v mléčném zabarvení, po aplikaci a vyschnutí je transparentní.

Číslo výrobku

NPA 100

Spotřeba

pro první vrstvu cca 0,03 kg/m2

Balení

  • V 1 kg, 2 kg, 4 kg a 15 kg PE obalech.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a okolí musí být v rozmezí +5 °C až +30 °C. Při nanášení je nutné se vyvarovat aplikaci při přímém slunečním záření, větru a dešti. Při rychlém vysychání může dojít k nanesení nestejných množství podkladního nátěru v ploše. Uvedené hodnoty se týkají standardních podmínek při 20 °C a jsou přiměřeně delší při nižších teplotách a kratší při vyšších teplotách.

Nářadí

Štětce a štětky s přírodním chlupem, fasádní váleček.

Čištění

Použité nářadí, nádoby a nástroje je nutné před zaschnutím očistit vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • sjednocuje a snižuje savost podkladu
  • zvyšuje přídržnost povrchových úprav
  • prodlužuje zpracovatelnost následné povrchové úpravy
  • snižuje riziko barevných odchylek následné povrchové úpravy
  • rychle zasychá
  • minimální spotřeba = ekonomická

Poznámky

Skladování

V neotevřeném původním obalu při teplotě +5 °C až +25 °C, chránit před vyschnutím. NESMÍ ZMRZNOUT!!! Záruka při dodržení podmínek skladování 12 měsíců.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Produkt je vhodný pro použití