weberfloor 4830

weber_floor_4830.jpg

lepidlo na parkety MP

Použití

Lepidlo weberfloor 4830 se používá pro lepení dřevěné dlažby RE, mozaikových parket, stojatých lamelových parket, dvou a vícevrstvých hotových parket a dřevěných podlah do délky lamel 120 cm, masivních parket a pro lepení laťových parket.

Barevné odstíny

Okrová.

Definice výrobku

Disperzní hmota neobsahující rozpouštědla tekuté konsistence, k okamžitému použití.

Spotřeba

Ozubení B3: cca 800 g/m2.
Ozubení B11: cca 900 g/m2.

Balení

  • V 16 kg plastových vědrech, 33 ks – 528 kg/paleta.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Na savých i nesavých podkladech, betonu,cementové samonivelační stěrce weber.floor 4010, 4031, 4095, vrstvě síranu vápenatého, na tmelích a vyrovnávacích hmotách.

Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od +18 °C do +30 °C vzduch), podklad 15 – 30 °C, při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla a vlhka.

Nářadí

Míchací lať a podlahářské stěrky s ozubením B3 nebo B11.

Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • Neobsahuje ředidla
  • Snadno zpracovatelné
  • S dobrou počáteční přilnavostí
  • Se širokým spektrem použití
  • Vysoká pevnost ve střihu
  • Není potřebný čas na odvětrání
  • Vhodné pro podlahové vytápění
  • Teplota pro zpracování od 18 do 30 °C
  • Broušení nejdříve po 1 – 3 dnech

Poznámky

Popis zpracování

Lepidlo je nutno před použitím řádně promísit a následně je pomocí vhodné ozubené špachtle rovnoměrně nanést na podklad. Přitom je třeba zamezit vzniku hnízd lepidla. Použít ozubenou stěrku B3 nebo B11 v závislosti na použitém druhu parket. Dřevěné parkety pokládejte do lože lepidla a rovnoměrně ji zatlačte, aby se docílilo dokonalého smočení spodní strany parkety. Nanášejte jen tolik lepidla, kolik lze během doby pokládání položit. Bezpodmínečně dodržujte pokyny výrobce podlahoviny. Podlahové vytápění by mělo být nejméně 48 hod. před pokládkou a po položení podlahoviny vypnuto. Následné práce na parketách mohou být prováděny teprve po dostatečném vytvrzení lepidla/broušení/ po 1 – 3 dnech.

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech a v suchých, krytých skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Při aplikaci je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu svitu a průvanu. Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Možno aplikovat při teplotách vzduchu pod +15 °C a nad 30 °C u podkladu 8 °C a při očekávaných snížených teplotách nepoužívat. Fixace citlivá na mráz.

Produkt je vhodný pro použití