weber.xerm 859 F

Cz.Weber

Flexibilní a rychletuhnoucí lepidlo pro tenkovrstvé i středněvrstvé lepení obkladů, dlažeb a přírodního kamene, kdy je nutno provést práce v co nejrychlejším sledu.

Použití

Lepidlo určené k lepení obkladů i dlažeb v interiéru i exteriéru. Pro kalibrované i nekalibrované dlaždice z keramiky, přírodního kamene a betonové průmyslově vyráběné desky. Vhodné i na pokládku na cementové hydroizolační hmoty jako například terizol.

V případě obkladového materiálu, který je zvláště náchylný na změnu zabarvení a deformace, je nutno provádět pokládku lepidlem neobsahujícím vodu (např. reakčním pryskyřičným lepidlem weber.pox easy). V případě pochybností je třeba provést zkoušku.

Barevné odstíny

Béžová.

Číslo výrobku

LOD 859 F

Spotřeba

Cca 1,5 kg/m2/mm‚ se zubovým hladítkem 10 x 10 mm cca 4 kg/m2

Balení

 • Ve 25 kg papírových obalech, 42 ks – 1050 kg/palet

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Na savých podkladech, betonu, cementové samonivelační stěrce, sádrových, cementových, vápenocementových omítkách i potěrech na bázi síranu vápenatého použijte jako podkladní nátěr weber. podklad A ředěný vodou 1 : 5, pokud je podklad velice savý, tak opakovaně.

Omezení: u hlazených povrchů s malou pevností v tlaku nízkou hustotou (např. sádra‚ omítky, pórobeton, atd.) nebo potěrů ze síranu vápenatého by maximální tloušťka lože neměla přesáhnout 3 mm.

Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od +5°C do +30°C (vzduch), podklad 5–30°C, při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla a průvanu.

Nářadí

Vědro, vrtačka s míchadlem,vhodné nerezové hladítko s ozubením, obkladačská lžíce, řezačka, měřící pomůcky a houba na čištění.

Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • Lepidlo pro tenkovrstvé a středněvrstvé lepení obkladů a dlažeb v interiéru i exteriéru 
 • Lepidlo, u kterého se počítá s co nejkratší dobou pro přilnutí střepu pochůzností dlažby ve vnitřních i venkovních prostorách
 • Pro vrstvy tl. 2 – 10 mm
 • Vhodný pro použití na stěny i podlahy
 • Vhodné pro podlahové vytápění
 • Doba zpracování: cca 45 min.
 • Doba plastičnosti cca 30 min.
 • Nízká závislost na prudké výkyvy teplot
 • Teplota pro zpracování od +5 do 30°C
 • Spárovat možno po 3 hodinách (pochozí)
 • Plné zatížení po 3 dnech.

Poznámky

Skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech a v suchých, krytých skladech chráněných vůči účinkům mrazu.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití