weber.col max 2

7113_img_01.jpg

rychlé, bezprašné, odlehčené (snížená spotřeba) lepidlo na dlažbu třídy C2F

Použití

  • k pokládce dlažby s jakoukoliv porozitou - pro velké i velmi velké rozměry dlaždic - pro exteriér i interiér - vhodná i pro podlahové topení
  • nepoužívat na kovy, dřevo, nátěry a podmrzající konstrukce

Barevné odstíny

Šedá barva

Definice výrobku

Lepidlo na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad.

Číslo výrobku

LOD 580

Spotřeba

3 kg/m2

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být suchý, pevný beze změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic, jako je prach, olej, mastnota a podobně. Pokud se v podkladu vyskytují díry nebo velké nerovnosti musí se opravit minimálně 24 hodin před použitím tmelu.

Podkladní nátěr

Na penetraci podkladů před aplikací lepidla používáme ředěný roztok weber.podkladu A s vodou v poměru 1:5–1:8, dle savosti podkladu. Při lepení na pórobeton použít na penetraci weber.podklad haft. Na nesavé a problematické povrchy (mírně znečištěné povrchy od barev, nebo zbytků lepidel) doporučujeme použít penetraci weber.podklad haft neředěný.

Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod + 5°C a nad + 25°C (vzduch i konstrukce), nesmí se rovněž provádět práce na přímém slunci, během silného větru a při dešti. Při použití v exteriéru nelze nanášet na zmrzlý nebo rozmrzající podklad. Při lepení v interiéru je zakázáno lepit na teplé podklady.

Nářadí

Dle nutnosti různé druhy zubových hladítek, vědro, vrtačka, míchadlo k vrtačce.

Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou. Stejně tak je nutno očistit ten samý den od zbytků hmoty také všechny vestavěné části objektu.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • bezprašná úprava
  • rychle tvrdnoucí fluidní lepidlo
  • možnost spárování plochy po 3 hod.
  • plná zátěž dlažby možná po 6-8 hod.
  • vhodný pro podlahové vytápění
  • snížená spotřeba (odlehčené)
  • třída C2F

Poznámky

Skladování

6 měsíců v dobře uzavřených obalech při teplotách od + 5°C do + 25°C.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití