SET flex

set-flex-obal.jpg

standardní lepidlo na obklady a dlažby třídy C2T S1

Použití

Pro minerální podklady jako vápenocementové omítky a beton, podlahy ve vlhkých prostorech, pro lepení dlažby na podklady se zabudovaným topením, na lodžie a balkony. K lepení dlaždic větších rozměrů, slinutých dlaždic, kameninových obkladů, obkladů z umělého kamene i skleněných tvárnic.

Nedoporučuje se na dřevo, štuky, kovy a barevné nátěry.

Definice výrobku

Lepidlo na obklady a dlažby na bázi anorganického pojiva, plniva a modifi kujících přísad.

Barevné odstíny

Vyrábí se v šedé barvě.

Číslo výrobku

TSF

Spotřeba

4 kg/m2

Balení

  • Ve 25 kg papírových obalech, 42 ks – 1050 kg/palet

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Podkladní nátěr

Na penetraci podkladu před aplikací směsi používáme ředěný roztok weber.podklad A s vodou v poměru 1:5. V případě vyšší savosti je doporučeno provést ještě jednu penetraci.

Na nesavé a problematické povrchy (mírně znečištěné povrchy od barev nebo zbytků lepidel) doporučujeme použít penetraci weber.podklad haft neředěný.

Popis zpracování

Lepidlo se připraví postupným vmícháním 1 pytle (25 kg) do cca 5,1 litrů vody pomocí míchadla (nástavec ruční vrtačky). Doba míchání je 2 minuty. Nechat 5 minut odležet a poté ještě jednou krátce promíchat.

Všeobecné požadavky pro podklad

Suchý, pevný beze změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako je prach), oleje, mastnoty apod. Podklad před lepením upravíme pomocí penetračního nátěru.

Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při aplikaci musí být od +5 °C do +25 °C, teplota podkladu nesmí klesnout pod +5 °C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vystaveny přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Nářadí

Vědro, vrtačka s míchadlem, nerezové hladítko o velikosti zubů 6 × 6 mm, 8 × 8 mm nebo 10 × 10 mm (dle rozměru dlaždic). U rozměru nad 1 200 cm2 doporučujeme používat stěrku buchtel (velikost zubu 20 × 8 mm).

Čištění

Nádoby a nářadí se po použití očistí vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • Vysoce přilnavé
  • Vhodné pro podlahové vytápění
  • Pro interiér i exteriér
  • Třída C2T S1

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech a v suchých, krytých skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

 

Produkt je vhodný pro použití