Jak renovovat balkony a lodžie pomocí rohože DITRA?

Jak renovovat

  1. kerdi keba 150/100
  2. DILEX EKE
  3. weberfor duoflex
  4. webercolor premium
  5. weberbat rapid nebo weberbat opravná hmota nebo weberbat balkonový
  6. KERDI-KEBA 150/100
  7. lepidlo KERDI COLL
  8. okapový profil Schlüter

možné problémy na vašich balkonech

  • Weber Czech Republic

    Vady okapového systému a ukotvení zábradlí balkonu přes dlažbu a izolaci.

  • Weber Czech Republic

    Škody na balkonu, nebo lodžii způsobené nevhodnou technologií provádění.

  • Weber Czech Republic

    Historický balkon s vysokým stupněm poškození, s karbonatací způsobenou povětrnostními vlivy.

  • Weber Czech Republic

    Podhledy lodžií poškozené prosakováním vody netěsnou hydroizolací.

  • Weber Czech Republic

    Dlažba poškozená vlhkostí vsáklou do podkladu netěsností spár.

  • Při těchto problémech, po ověření statické funkce a případné sanaci nosné konstrukce, doporučujeme systémové řešení pro balkony, lodžie apod.

klasické problémy v případě renovací

  • Weber Czech Republic

    Odstraní se zkorodované oplechování a poškozené vrstvy dlažby, místy až na nosnou konstrukci.

  • Weber Czech Republic

    Spádová vrstva se vytvoří weberbat rapid nebo weberbat balkonový, výtluky se vyspraví weberbat opravnou hmotou. Vyspravený a očištěný podklad se opatří weberpodkladem A 1:10 a po zaschnutí se nanese lepidlo weberfor duoflex stěrkou o velikosti zubu 4 × 4 mm.

  • Weber Czech Republic

    Do naneseného lepidla se osadí ukončovací profily Schlüter®-BARA, rozvine pás rohože Schlüter®-DITRA.

  • Weber Czech Republic

    Rohož Schlüter®-DITRA se v místě spojů s okapovým plechem přestěrkuje Schlüter® KERDI-COLL a do něho se přilepí izolační páska Schlüter®-KERDI-KEBA.

aplikace

  • Weber Czech Republic

    Stejným způsobem se vytvoří vodotěsné spoje pásů rohože Schlüter®-DITRA v ploše.

  • Weber Czech Republic

    Schlüter®-KERDI-KEBA se rovněž použije pro vodotěsný spoj rohože Schlüter®-DITRA se stěnou.

  • Weber Czech Republic

    Osazení koutového dilatačního profilu Schlüter®-DILEX-EKE (pokud je použit systém s plovoucím potěrem doporučujeme profil Schlüter®-DILEX-EKE) a soklových dlaždic do lepidla weberfor duoflex. Dlažba v ploše se lepí také pomocí weberfor duoflex.

  • Weber Czech Republic

    Dlažba se po zatvrdnutí lepidla (cca po 24 hod.) spáruje pomocí spárovací malty webercolor premium.

Barevný klíč lišt a okapnic Schlüter

Doporučujeme ověřit barevnou dostupnost daného profilu.