Jak položit dlažbu na dlažbu?

Rozhodli jste se pro renovaci staré dlažby? Pokud byste postupovali standarním způsobem, budete řešit následující:

 • pracně odstraňovat dlažby z keramických materiálů nebo z přírodního kamene
 • pracně odstraňovat staré nátěry

Dále vás čeká velice nepříjemná manuální práce, náročná na čas a v prašném prostředí:

 • likvidace stavebního odpadu
 • provádění vyrovnávky pro novou dlažbu po odstranění staré
 • a na závěr trojnásobně delší pracovní postup

Jak postupovat

 1. stará dlažba

 2. weberpodklad haft

 3. weberfor profiflex R

 4. nová dlažba

 5. webercolor comfort, nebo webercolor premimum

Doporučená příprava podkladu

 • Weber Czech Republic

  Poklepem na původní dlažbu zjistíme její pevnost a soudržnost.

 • Weber Czech Republic

  Stávající dlažbu je třeba odmastit např. saponátem s vodou a zároveň odstranit zbytky vosku alkalickým roztokem (soda + voda).

 • Weber Czech Republic

  Uvolněné dlaždice odstranit a následné výtluky vyspravit materiálem weberbat opravná hmota.

 • Weber Czech Republic

  Provedeme penetraci – weberpodklad haft a necháme 2 hod. zaschnout.

 • Weber Czech Republic

  Na podklad naneseme vybrané lepidlo, a to podle formátu pokládané dlažby a požadované rychlosti vyzrávání. Následně klademe novou dlažbu.

 • Weber Czech Republic

  Po vytvrdnutí lepidla plikujeme spárovací maltu webercolor comfort, nebo webercolor premium. Plné zatížení doporučujeme po 48 hod.

Pozn.: V případě nutnosti lze stávající nerovný povrch staré dlažby vyrovnat samonivelační hmotou weberfloor 4150 nebo weberfloor 4160 podle postupu na straně 236. (systém „Jak aplikovat nivelační hmoty přímo na dlažbu“)