Jak lepit těžké obklady z přírodního a umělého kamene?

Aplikace

 1. Zdivo z betonových nebo keramických tvarovek.
 2. Penetrační nátěr - weberpodklad A nebo v exteriéru cementový podhoz weberdur podhoz, na výtluky užijte weberbat opravná hmota.
 3. Trasové lepidlo weberxerm 862.
 4. Těžký obklad z přírodního nebo umělého kamene.
 5. Zakládací lať zafixovaná v rovině zednickými skobami.
 • Weber Czech Republic

  Zdivo z betonových nebo keramických tvarovek s výtluky a hranami vyspravenými weberbat opravnou hmotou.

 • Weber Czech Republic

  Penetrační nátěr weberpodklad A.

 • Weber Czech Republic

  Trasové l epidlo weberxerm 862 nanesené ocelovým hladítkem o minimální velikosti zubů 10 × 10 mm ( doporučujeme systém oboustranného lepení).

 • Weber Czech Republic

  U obkládání větších ploch je nutné dodržet dilatační pole stanovená výrobcem obkladových prvků, a to jak u přírodního, tak i umělého kamene. U velice těžkých prvků (tj. nad 35 kg/m2) je nutno zvážit kotvení jednotlivých prvků – na základě statického výpočtu. Pokud je nutno provádět lepení těžkých obkladů a klinker pásků na zateplovací systém, doporučujeme použít zateplovací systém ETICS weber therm keramik. Zdůrazňujeme, že ke každé této instalaci je bezpodmínečně nutný statický posudek. Další možná varianta řešení je odvětraná zateplená fasáda.

  Před vlastním kladením obkladových prvků je nutno řádně vyrovnat a zafixovat zakládací lať pomocí zednických skob.