Jak izolovat sklepní zdivo pod terénem?

Doporučení
Cz.Weber

Voda v objektu je velkým problémem. Jak si s ním poradit?

Vlhkostí je ohrožena zejména spodní část staveb.

Cílem hydroizolace stavebních konstrukcí je hlavně zabránění přístupu vody do konstrukce a zároveň zabránění vstupu vodních par či plynů.

Je možná zajímavou informací, že 1% vlhkosti v konstrukci snižuje o 4% tepelně - izolační vlastnosti konstrukce.

KUDY SE VLASTNĚ DOSTÁVÁ VLHKOST DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE?

 • vzlínáním vody ze základové spáry, která není ošetřena hydroizolací
 • přímým kontaktem se zeminou z vnější strany
 • vzdušnou vlhkostí z interiéru v případě, že místnosti používáme například jako prádelnu, vnitřní bazén, akvária apod.

Základní rozdělení hydroizolací a jak správně postupovat při izolaci zdiva pod terénem

 1. Bitumenové (asfaltové) stěrky

  Aplikace na venkovní straně stavební konstrukce

  • velmi dobrá odolnost proti agresivní vodě
  • lze aplikovat v případech tlakové vody působící na konstrukci
  • nanášení je možné i na mírně vlhký a nerovný podklad
  • nanášení je možné tam, kde nejsou klasické bitumenové pásy použitelné
  • používají se zejména na podzemní části staveb, ale také na izolaci podlah či zelených střech. 
  • nevhodné je použití v interiéru
 2. Cementové stěrky

  Aplikace na vnitřní i venkovní straně stavební konstrukce

  • mohou být jednosložkové či dvousložkové
  • některé izolují proti tlaku vody z pozitivní i negativní strany konstrukce
  • použití nacházejí zejména v nadzemních částech staveb pozemního stavitelství a vodohospodářských staveb
  • vodní nádrže, vodojemy, ČOV, koupaliště, kanalizační jímky a další
 3. Proč použít webertec 915

  Webertec 915 je asfaltová izolační stěrka pro hydroizolace sklepních stěn, podlah, základových zdí ve styku se zeminou, podzemních garáží či obrácených střech.

  Stěrku je možné použít na všechny běžné stavební materiály jako jsou cihly, beton, železobeton, porobeton, vápenocementové omítky či podlahové mazaniny z betonu.

  Jejími hlavními přednostmi jsou:
  • izoluje proti tlakové i netlakové vodě
  • izoluje proti radonu
  • vhodná pro izolace stěn i podlah
  • lze ji nanášet ručně - hladítkem nebo stříkat strojem
  • zdivo není nutné před izolací omítat
  • je vysoce flexibilní a překlenuje trhliny až do 2 mm
  • není nutné pro aplikaci žádné speciální nářadí
  • jednoduše a snadno se aplikuje na zdivo i podlahu
 4. Izolační systém s bitumenovou stěrkou

  1. betonový základ

  2. cihelné zdivo

  3. fabion z webertec 933 (nikdy nesmí být ostré rohy)

  4. vyspravení zdiva s pomocí webertec 933

  5. penetrace pomocí naředěného webertec 915 v poměru 1:10

  6. první vrstva webertec 915

  7. síťovina R 131 se vkládá do živé první vrstvy a zapracujeme (vkládá se pouze v případech, kdy se předpokládá zatížení tlakovou vodou)

  8. druhá vrstva webertec 915

  9. ochranná nopová fólie (nopy směrem ven, aby se neprotlačily skrze izolaci)

  10. utěsnění prostupu pomocí webertec 915

  11. krémová injektáž webertec 946

Videonávod jak na to?

Jak se s hydroizolací sklepa poprali naši FACHMANI se můžete podívat v reportáži.

Jak na sanaci vlhkého sklepního zdiva? Ukážeme vám, jak si poradit s vlhkým zdivem, nejen ve sklepních prostorách.

Jak postupovat při sanaci vlhkého sklepního zdiva?

Podívejte se, jak správně postupovat krok za krokem při sanaci vlhkého zdiva. Jaké postupy je nutné dodržovat a na co nezapomenout.

Prodejny našich partnerů pokrývají území celé České republiky.
Pokud chcete zjistit kontakt na nejbližšího prodejce nebo pomoci s kalkulací, volejte naši informační linku: 226 292 223

Poradíme přehledně, jak na hydroizolace stavebních konstrukcí od A do Z.

Obarvěte své sny s webercolor architect

Spočítejte si cenu s naším

weber kalkulátorem