weberrudicolor / Z

Cz.Weber

strukturovaný fasádní nátěr

Definice výrobku

Jednoduše zpracovatelná probarvená fasádní nátěrová hmota obsahující organické pojivo připravená k přímému použití se systémovou penetrací weber.pas podklad A. Varábí se ve dvou zrnitostech.

Použití

K barevnému ztvárnění, případně vytvoření strukturovaného povrchu (weberrudicolor Z) při vytváření nových fasád, jejich rekonstrukcích, modernizacích a renovacích. weberrudicolor je vhodný také k přetírání tenkovrstvých omítek

Barevné odstíny

Barevné odstíny podle vzorkovnice weber color line 2013. Při použití na vnější tepelně izolační kompozitní systémy, zvláště na osluněné plochy, se doporučuje používat pouze odstíny s koeficientem HBW minimálně 25. Některé odstíny s označením exclusive mají příplatek podle platného ceníku 2015. Při potřebě použití odstínu s nižším HBW lze využít technologii weberreflex, popř. jiná opatření po konzultaci s výrobcem.

Jednotlivé výrobní šarže mohou mít mírně odlišný odstín od oficiálního barevného vzorníku. Při doobjednávkách je proto třeba uvádět čísla výrobních šarží. Doobjednání odstínu podle výrobní šarže je možné pouze do 6 měsíců od výroby původní šarže.

Číslo výrobku

  • weberrudiclolor NF 90 + číslo odstínu
  • weberrudicolor Z  NF 91 + číslo odstínu

Spotřeba

  • weberrudicolor: 0,8 kg/m2;
  • weberrudicolor Z: 1,5 kg/m2.